Header
Erkenningen

Erkenningen

 

 

MIT Installatietechniek is een UNETO- VNI erkend installatie bedrijf en is gecertificeerd door de

Stichting Erkende Installateurs (SEI) voor het installeren van,


- Elektro laagspanningsinstallatie
- Gas installaties
- Water technische installaties

- Verwarmingsinstallaties

- Lucht behandelings installaties
- Rioleringsinstallaties

 

MIT Installatietechniek is ook gecertificeerd door Kiwa voor.

 

- ISO 9001

- VCA

- SCIOS

 

Deze certificaten zijn een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.

In onze bedrijfsvoering is dan ook opgenomen het invoeren en onderhouden van veiligheids-, gezondheids- en mileumaatregelen, en het geven van instructie op deze gebieden. Ook het geven van de benodigde opleidingen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het juiste gereedschap is hier een onderdeel van.